16 มกราคม 2562 บาซิโลซอรัสเคยเป็นนักล่าทางทะเลตัวฉกาจ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1470288

หนึ่งในการค้นพบที่น่าสนใจคือ ซากวาฬโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วชื่อบาซิโลซอรัส ไอซิส (Basilosaurus isis) ในหุบเขาแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2553 วาฬชนิดดังกล่าวเมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีความยาวถึง 15-18 เมตร จมูกยาวและฟันแหลมคมของมันคือ คุณสมบัติของนักล่าตัวร้ายแห่งท้องทะเลในช่วงเวลานั้น ได้รับการระบุว่ามีอายุระหว่าง 34-38 ล้านปีก่อนและนับเป็นเครือญาติใกล้ชิดของวาฬ สิ่งที่ทำให้มั่นใจว่าบาซิโลซอรัส ไอซิส เป็นนักล่าตัวฉกาจ ก็เนื่องจากนักบรรพชีวินวิทยาจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติกรุงเบอร์ลินในเยอรมนี ได้ตรวจสอบและพบว่าภายในส่วนท้องของฟอสซิลบาซิโลซอรัส ไอซิส มีซากฟอสซิลฉลามและฟอสซิลวาฬโบราณชื่อโดรูดอน อาทร็อกซ์ (Dorudon atrox) อยู่ปะปนกัน โดรูดอน อาทร็อกซ์ คือวาฬขนาดเล็กยาวเพียง 5 เมตร หลักฐานที่พบคือเศษกะโหลกบางชิ้นของมันมีรอยขบกัดที่พิจารณาแล้วก็ดูจะพอดิบพอดีกับฟันของบาซิโลซอรัส ไอซิส จึงเป็นไปได้ว่าในยุคนั้นวาฬนักล่าขนาดใหญ่น่าจะล่าและสวาปามวาฬขนาดเล็กแม้มันจะเป็นญาติสนิทกันก็ตาม.